23.5.2016

Analýza business procesů

IDENTIFIKACE

Prvním krokem je identifikace všech firemních procesů. Jedná se o jejich identifikaci a jednoduchý zápis. Firmu rozdělíme přehledně do kategorií podle interakce a do každé přiřadíme procesy, které ve firmě existují.

ANALÝZA VYBRANÝCH PROCESŮ

Dalším krokem je volba těch procesů, které je třeba zpracovat, které jsou pro firmu důležité a které vyžadují pozornost. Nejdelší část analýzy je právě popis současného stavu, tzv. „AS IS“ a jeho zakreslení pomocí BPMN.

VIZUALIZACE

Zakreslení model procesu umožní jeho zpřehlednění

OPTIMALIZACE

Na základě požadavků navrhneme novou strukturu business procesu ve stavu „TO BE“ a pokusíme se o jeho napřímení a zpřehlednění. Výsledkem má být vždy rychlejší průtok firmou – navýšení odvedené práce nebo snížení potřebných kapacit.

Top